1. - 31. kolovoza 2017. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača, predlagatelja zastupnika Gorana Aleksića