1. - 31. kolovoza 2017. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, predlagatelja zastupnika Gorana Aleksića