18. ožujka - 8. travnja 2020. - Informacija o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju; predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike

Odluka o javnoj raspravi

Nacrt akta u javnoj raspravi

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi