Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOBRANITELJU ZA STARIJE OSOBE, prvo čitanje, P.Z. br. 847 - predlagatelj: Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 846 - predlagatelji: zastupnici Mario Habek i Stjepan Čuraj
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 845 - predlagatelj:Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Više
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagateljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Više
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POJAVNOSTIMA U HRVATSKOM DRUŠTVU KOJE ŠTETE UGLEDU REPUBLIKE HRVATSKE, NJIHOVO UKLANJANJE I ZAŠTITA DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA - predlagatelj: Odbor za ratne veterane
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND, drugo čitanje, P.Z. br. 842 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, prvo čitanje, P.Z.E. br. 844 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, drugo čitanje, P.Z.E. 824 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 843 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više