7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Dragutin Lesar (Hrvatski laburisti - Stranka rada)

Lesar, Dragutin

Rođen je 4. ožujka 1956. u Čakovcu. Završio Ekonomsku školu (SSS – organizator prodaje).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatskih laburista - Stranke rada

Izborna jedinica: