5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Dragutin Lesar (HNS)

Lesar, Dragutin

Rođen je 4. ožujka 1956. u Čakovcu. Završio Ekonomsku školu (SSS – organizator prodaje). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske narodne stranke

Izborna jedinica: