7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

O odboru

Djelokrug rada

– prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske
– razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske
– razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru
– u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata
– provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru
– provodi postupak kandidiranja pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske i podnosi prijedlog za izbor Saboru
– provodi postupak kandidiranja povjerenika za informiranje i podnosi prijedlog za izbor Saboru
– u postupku i donošenju odluke o raspisivanju referenduma ako to zatraži Ustavom Republike Hrvatske propisan broj birača, priprema prijedloge odgovarajućih akata
– rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora
– prati provedbu ovoga Poslovnika
– predlaže donošenje i promjene ovoga Poslovnika
– razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava nacionalnih manjina. U djelokrugu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– udruživanje, javna okupljanja i mirne prosvjede građana
– biračko pravo, izbor zastupnika u Sabor, izbor predsjednika Republike, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i referendum
– pravni položaj vjerskih zajednica
– uporabu i zaštitu grba, zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola, državne blagdane, nagrade i druga priznanja
– opća pitanja ustavnosti i zakonitosti
– javno informiranje
– opća pitanja funkcioniranja političkog sustava
– pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela, osnivanja, ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela državne uprave
– pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave
– izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave
– temeljna pitanja vlasničkih odnosa
– ustrojstvo, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja. Odbor obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i zakonom.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Branko Smerdel, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Ivan Koprić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Nenad Zakošek, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Sanja Barić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Florijan Boras, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Dragan Zelić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.