7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Djelokrug rada

Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije Hrvatski je sabor donio na sjednici 13. srpnja 2006. na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora i Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. Hrvatski sabor je na svojoj 9. sjednici 13. ožujka 2009. donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije.

Članstvo

Predsjednik

Potpredsjednica

Članovi

Anton Filić, predstavnik sindikata
dr. sc. Viktor Gotovac, predstavnik akademske zajednice
mr. sc. Vesna Kesić, predstavnica nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije
Nikola Kristić, predstavnik medija
Branko Roglić, predstavnik poslodavaca
Jasminka Trzun, predstavnica stručnjaka