7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Glavina, Dragutin (HNS, zamjenik Radimira Čačića)
Habek, Mario (SDP)
Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.