9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za obranu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave u području obrane
– obranu
– suradnju s tijelima u Republici Hrvatskoj koja djeluju u području obrane
– druga pitanja obrane.

Članstvo

Imenovani članovi

Željka Antunović, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Ante Kotromanović, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Tanja Vrbat Grgić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Miljenko Kolobarić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
mr. sc. Ivan Pokaz, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Marko Cvitković, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti