9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Joško Klisović (SDP)

Klisović, Joško

Rođen je 26. kolovoza 1968. u Zagrebu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je završio i poslijediplomski studij iz međunarodnog prava. Završio poslijediplomski studij međunarodnih odnosa na Malti (VSS - diplomirani pravnik; magistar međunarodnih odnosa). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske 
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: