9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Igor Dragovan (SDP)

Dragovan, Igor

Rođen je 4. srpnja 1968. u Slavonskome Brodu. Završio Gimnaziju u Slavonskom Brodu (SSS - matematičar-informatičar).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: