9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Igor Dragovan (SDP)

Dragovan, Igor

Rođen je 4. srpnja 1968. u Slavonskome Brodu. Završio Gimnaziju u Slavonskom Brodu (SSS - matematičar-informatičar).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: