9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ante Bačić (HDZ)

Bačić, Ante

Rođen je 16. siječnja 1984. u Splitu. Završio Integrirani studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te Stručni studij poslovnog marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (VSS - magistar prava i VŠS - ekonomist).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

19.06.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 19. lipnja 2017. kao zamjeniku zastupnika Damira Krstičevića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: