9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Vlaho Orepić (HSS)

Orepić, Vlaho

Rođen je 16. studenoga 1968. u Čapljini (Bosna i Hercegovina). Završio studij nautike na Sveučilištu u Dubrovniku, Kineziološki fakultet u Zagrebu i Mornaričku vojnu akademiju u Splitu, Olimpijsku akademiju Hrvatskog olimpijskog odbora i Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadro“ – pomorski smjer (VSS - diplomirani inženjer pomorskog prometa, viši sportski trener fitnesa, inženjer strojarstva, trener karatea sa stečenim pravom nostrifikacije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 14. listopada 2016.; zamjenik zastupnika od 14. do 19. listopada 2016. je Natko Felbar
  • zamjenik zastupnika od 19. listopada 2016. do 10. svibnja 2017. je Davor Romić  
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 10. svibnja 2017.
  • zastupnik je 17. siječnja 2018. prestao biti članom stranke Most nezavisnih lista te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik
  • zastupnik je 5. lipnja 2019. prestao biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član stranke Nova politika
  • zastupnik je 30. travnja 2020. prestao biti članom stranke Nova politika te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član Hrvatske seljačke stranke

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: