9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Anđelko Stričak (HDZ)

Stričak, Anđelko

Rođen je 18. lipnja 1973. u Čanjevu, Visoko. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - magistar ekonomije).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: