Pristigle kandidature u Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove sukladno Javnom pozivu Odbora za podnošenje prijedloga za imenovanje člana u Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda sindikata (4. prosinca 2018.)