9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za zakonodavstvo

O odboru

Djelokrug rada

– razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor glede njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom, pravom Europske unije te glede njihove pravne obrade
– razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor te predlaže donošenje i promjene jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Sabor
– daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje
– brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona
– razmatra akte koje Sabor potvrđuje ili na koje daje suglasnost i o tome daje mišljenje
– utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni
– razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta koji je donio Sabor
– obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Članstvo

Imenovani članovi

Ivan Čizmić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Branimir Kos, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Damir Sesvečan, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Mario Vinković, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Ivan Milotić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Goran Vojković, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti