9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Robert Podolnjak (Most)

Podolnjak, Robert

Rođen je 3. lipnja 1958. u Varaždinu. Završio studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao na Pravnom fakultetu u Osijeku (VSS - doktorat s područja društvenih znanosti - polje pravo, sveučilišni nastavnik). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: