9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Goran Aleksić (SNAGA)

Aleksić, Goran

Rođen je 12. siječnja 1965. u Kutini. Završio Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer prometa).

Kontakt:
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454; 01/4569 455; 01/4569 490
Faks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih i Abecede demokracije

Izborna jedinica: