9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marta Luc-Polanc (SDP)

Luc-Polanc, Marta

Rođena je 17. kolovoza 1977. u Slavonskom Brodu. Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: