9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marija Jelkovac (HDZ)

Jelkovac, Marija

Rođena je 7. studenoga 1971. u Ogulinu. Završila Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - magistrica prava).

Kontakt: 
 Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
 Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
 Faks: 01/4569 314 
 e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjenici zastupnika Tome Medveda

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: