9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– zapošljavanje, rad i radnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru
– mirovinska osiguranja
– zaštitu na radu
– socijalni dijalog i socijalno partnerstvo
– stambenu politiku.

Članstvo

Imenovani članovi

Željka Obradović, iz reda predstavnika sindikata više razine
Davorko Vidović, iz reda predstavnika znanstvenih institucija koji se bave pitanjima radnog i mirovinskog osiguranja
dr. sc. Marinko Učur, iz reda predstavnika znanstvenih institucija koji se bave pitanjima radnog i mirovinskog osiguranja

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti