9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– zapošljavanje, rad i radnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru
– mirovinska osiguranja
– zaštitu na radu
– socijalni dijalog i socijalno partnerstvo
– stambenu politiku.

Članstvo

Imenovani članovi

Željka Obradović, iz reda predstavnika sindikata više razine
mr. sc. Bernard Jakelić, iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca
Davorko Vidović, iz reda predstavnika znanstvenih institucija koji se bave pitanjima radnog i mirovinskog osiguranja
dr. sc. Marinko Učur, iz reda predstavnika znanstvenih institucija koji se bave pitanjima radnog i mirovinskog osiguranja

Kontakti

Telefon: 01/4569 588
Faks: 01/4569 661
e-mail: rad@sabor.hr

Tajnica Odbora: 
Ivanka Jurjević-Streny
Telefon: 01/4569 568

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti