9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Gordan Maras (SDP)

Maras, Gordan

Rođen je 13. lipnja 1974. u Zagrebu. Završio Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu (VSS – diplomirani ekonomist). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: