9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Ivan Kirin (HDZ)

Kirin, Ivan

Rođen je 1. siječnja 1951. u Donjem Viduševcu (Općina Glina). Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - doktor medicine, specijalist opće kirurgije i subspecijalist traumatologije i ortopedije, primarijus).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: