9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Željko Lacković (NZ)

Lacković, Željko

Rođen je 17. travnja 1971. u Đurđevcu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar prava).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Milana Bandića

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Bandića Milana 365 - Stranke rada i solidarnosti, Narodne stranke – Reformista, Novog vala - Stranke razvoja, Hrvatske seljačke stranke - Stjepana Radića i Bloka umirovljenika zajedno

Izborna jedinica: