9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Željko Lacković (NZ)

Lacković, Željko

Rođen je 17. travnja 1971. u Đurđevcu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar prava).

Kontakt:
Zastupnički informacijski centar
Telefon: 01/4569 454, 4569 455, 4569 490
Telefaks: 01/6303 054
e-mail: zic@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Milana Bandića

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Bandića Milana 365 - Stranke rada i solidarnosti, Narodne stranke - reformista, Novog vala - Stranke razvoja, Hrvatske seljačke stranke - Stjepana Radića i Bloka umirovljenika zajedno

Izborna jedinica: