9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Saša Đujić (SDP)

Đujić, Saša

Rođen je 5. prosinca 1981. u Rijeci. Završio Veleučilište u Rijeci (VSS - stručni specijalist poduzetništva).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: