Pregled rada Službe za građane u 10. sazivu Hrvatskoga sabora

Posjeti Hrvatskome saboru

Tijekom 10. saziva koji je trajao od 22.7.2020. do 14.3.2024. zabilježen je kontinuirani interes građana za upoznavanje s poviješću i radom Hrvatskoga sabora. 
Hrvatski sabor je u tom razdoblju posjetilo 28.125 građana u 726 organiziranih skupina, što potvrđuje da je Hrvatski sabor otvoreni parlament dostupan svojim građanima. U izvještajnom razdoblju 10. saziva zamjetan je i znatan interes građana za nazočnost na plenarnim sjednicama što potvrđuju podatci da je 17.041 posjetitelj nazočio nekoj od plenarnih sjednica. 

Još od uvođenja epidemioloških mjera u Hrvatskom saboru zbog pandemije koronoavirusa, zaključcima predsjedništva Hrvatskoga sabora 13. ožujka 2020. na kraju 9. saziva obustavljeni su svi posjeti Hrvatskom saboru organiziranih skupina posjetitelja, a od 17. ožujka 2020. obustavljeni su i svi pojedinačni posjeti što se nastavilo i u 10. sazivu od njegova konstituiranja 22. srpnja 2020. sve do svibnja 2022. kada je uslijed povoljne epidemiološke situacije Hrvatski sabor ponovno otvorio vrata za građane. 
Služba za građane zbog pandemije tijekom prve polovice izvještajnog razdoblja 10. saziva, odnosno tijekom dvije godine, nije bila u mogućnosti održavati redovita primanja građana u posjet Saboru.

Iz toga razloga su i svi edukativni programi za učenike u vrijeme pandemije održavani online pa je tako dvije godine zaredom videokonferencijskim putem održana 8. i 9. simulirana sjednica Sabora za učenike srednjih škola. Tijekom razdoblja pandemije Služba je ojačala svoje natjecateljske edukativne digitalne programe, te je i za učenike srednjih škola organizirala online kviz natjecanja o poznavanju Sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ u suradnji s CARNet-om.  

Od svibnja 2022. ponovno su omogućeni posjeti građana Saboru, a u skladu s povoljnom epidemiološkom situacijom Sabor je u drugoj polovici 2022. već uspostavio uobičajeni stalni ritam posjeta organiziranih skupina građana, učenika i studenata Saboru, uključujući i prisustvovanje sjednici Sabora s galerije u Sabornici. 
Najbrojniji posjetitelji Hrvatskoga sabora u proteklom 10. sazivu bili su učenici srednjih škola, njih 11.527, zatim učenici osnovnih škola, njih 10.959, a Sabor je posjetilo i 1.613 studenata hrvatskih i inozemnih sveučilišta. Uz 24.099 učenika i studenata, Sabor je posjetilo još 4.026 osoba u sklopu raznih udruga građana, kao građani pojedinci ili pak članovi izaslanstava u radnim i službenim posjetima saborskim dužnosnicima i radnim tijelima Sabora. 

 

Edukativni programi

Osim posjeta Hrvatskom saboru, Služba za građane u proteklom je mandatu svoje aktivnosti usmjerila i na organiziranje niza edukativnih programa za učenike. 
U mandatnom razdoblju 10. saziva organizirala je sljedeće edukativne projekte za učenike osnovnih i srednjih škola na godišnjoj razini: četiri kviz natjecanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike 8. razreda osnovnih škola, četiri kviz natjecanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola, te četiri simulirane sjednice Sabora za učenike srednjih škola.

Također, Služba za građane je organizirala natjecanje u pisanju eseja i zastupničkog govora za učenike 8. razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola na zadanu temu povodom obilježavanja 30. obljetnice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske. Zaprimljena su 88 rada učenika srednjih škola i 19 radova učenika osnovnih škola. Svi nagrađeni i pohvaljeni radovi sabrani su u dva zbornika najboljih radova učenika osnovnih i srednjih škola koji su objavljeni na saborskim mrežnim stranicama.

Kao pripremu za sva svoja natjecanja Služba za građane, u sklopu koje djeluje Edukativni centar, pripremila je i objavila na web stranicama Sabora edukativne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola. Edukativni materijali za osnovne škole slijede kurikulum nastavnog predmeta Povijesti, dok edukativni materijali za srednje škole slijede kurikulum nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. Edukativni materijali za srednje škole slijede odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezanih uz tematska područja: politički sustav Republike Hrvatske i ustrojstvo državne vlasti te ulogu i mjesto Hrvatskoga sabora u ustroju državne vlasti.
Na online kviz natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osnovnih škola tijekom četverogodišnjeg mandatnog razdoblja 10. saziva ukupno je sudjelovalo 190 škola i 570 učenika raspoređenih u tročlane natjecateljske timove svojih škola koji su iz informatičkih učionica rješavali 30 pitanja kviza za što su imali trideset minuta. 
U kviz natjecanja za učenike srednjih škola tijekom mandatnog razdoblja 10. saziva bilo je uključeno 198 srednjih škola i 594 učenika raspoređenih u tročlane natjecateljske timove. 

Ukupno je u simuliranim sjednicama Sabora za učenike srednjih škola tijekom mandatnog razdoblja 10. saziva bilo uključeno 196 srednjih škola i 611 učenika.    
U svim edukativnim programima Službe za građane tijekom mandatnog razdoblja 10. saziva sudjelovalo  je ukupno 629 osnovnih i srednjih škola i 2.284 učenika. 

 

Neposredna komunikacija s građanima

Služba za građane je tijekom izvještajnog razdoblja 10. saziva ostvarivala stalnu izravnu komunikaciju s građanima pa se Službi obratio ukupno 5.431 građanin. 
Najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba samostalno odgovara na upit ili posreduje između građana i zastupnika, kluba zastupnika ili radnog tijela Hrvatskoga sabora. U izvještajnom razdoblju 10. saziva Službi za građane obratio se ukupno 5.431 građanin, a obraćanja možemo razvrstati u dvije kategorije: upiti, odnosno komentari, prijedlozi i sugestije. U izvještajnom razdoblju 10. saziva Služba je zaprimila ukupno 1.326 upita te 4.105 komentara, prijedloga i sugestija građana.

 

Druge aktivnosti Službe za građane

Služba je tijekom mandatnog razdoblja 10. saziva dva puta organizirala manifestacije za građane Dan otvorenih vrata Sabora, koji se prvi put nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije održao 8. listopada 2022. povodom Dana Hrvatskoga sabora kada je Sabor posjetilo 1060 građana, te 7. listopada 2023. povodom obilježavanja Dana Hrvatskoga sabora 8. listopada, kojom je prilikom Sabor posjetilo ukupno 867 građana.  

 

Međunarodna suradnja

Služba je tijekom izvještajnog razdoblja 10. saziva održavala međunarodnu suradnju sa srodnim parlamentarnim službama u sklopu svjetske konferencije parlamentarnih centara za posjetitelje i edukaciju. Tijekom pandemije konferencije su održavane virtualno, a potom od 2022. na godišnjoj bazi ponovno uživo. Služba za građane sudjelovala je tijekom toga razdoblja na svim godišnjim konferencijama Internacionalnog foruma parlamentarnih centara za posjetitelje i edukaciju, kako onima koji su održavani virtualno, tako i na posljednje dvije konferencije koje su ponovno održane uživo u Izraelu i u Sjevernoj Makedoniji. Cilj konferencija je razmjena ideja i najboljih praksi rada parlamentarnih centara za posjetitelje s naglaskom na edukaciju.  

Izvori podataka:
Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2020. godinu

Godišnje izvješće o radu Službe za građane za razdoblje od siječnja do prosinca 2021.

Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2022. godinu

Godišnje izvješće o radu Službe za građane u 2023. godini
 

Statistički prikaz rada Službe za građane od 1. siječnja do 14. ožujka 2024. godine (PDF)