Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2020. godinu

Posjeti Hrvatskome saboru

U 2020. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo, te  sudjelovalo u edukativnim programima 3.818 osoba u 80 organiziranih skupina, a njih 2.142 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 

Nakon uvođenja epidemioloških mjera u Hrvatskome saboru zbog pandemije koronavirusa, zaključcima predsjedništva Hrvatskoga sabora od 13. ožujka 2020. obustavljeni su svi posjeti Hrvatskome saboru organiziranih skupina posjetitelja, a od 17. ožujka 2020. i svi pojedinačni posjeti Saboru.

Najveći broj posjetitelja – od 1. siječnja pa sve do uvođenja epidemioloških mjera sredinom ožujka 2020. – čine učenici srednjih škola, njih 1793 koji su Sabor posjetili u 34 organizirane skupine. Slijede učenici osnovnih škola, njih 1101 u 20 organiziranih skupina te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (209) koji su posjetili Sabor u 4 organizirane skupine. U istom razdoblju, Hrvatski sabor posjetili su članovi različitih udruga građana, građani pojedinci te izaslanstva u radnim i službenim posjetima Hrvatskoj, Hrvatskome saboru i njegovim dužnosnicima, radnim tijelima, te klubovima zastupnika. Takvih posjetitelja bilo je sveukupno 262 u 9 organiziranih skupina, dok su protokolarni dužnosnički posjeti obuhvatili 100 osoba u pet organiziranih skupina.

Stranih posjetitelja u istom razdoblju bilo je 353 u 8 organiziranih skupina, koji su Hrvatski sabor posjećivali prvenstveno u cilju edukacije, ponajviše strani učenici i studenti na studijskom boravku u Republici Hrvatskoj te druge kategorije stranih državljana u pojedinačnim ili grupnim posjetima Hrvatskome saboru.

Edukativni programi

Služba za građane, u sklopu koje djeluje Edukativni centar, tijekom 2020. godine pripremila je i objavila na web stranicama Sabora edukativne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola. Edukativni materijali za osnovne škole „Znaš li? – 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike osnovnih škola“ i „Hrvatski sabor – edukativna prezentacija za osnovne škole“ slijede kurikul nastavnog predmeta Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole. Edukativni materijali za srednje škole „Znaš li?“ – 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike srednjih škola“ te „Hrvatski sabor – edukativna prezentacija za srednje škole“ slijede kurikul nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti sa kurikulima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. Edukativni materijali za srednje škole slijede očekivane odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezane uz tematska područja političkog sustava Republike Hrvatske i ustrojstva državne vlasti te uloge i mjesta Hrvatskoga sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti.

Za učenike osnovnih škola i srednjih škola Služba za građane je tijekom 2020. godine pripremila pet edukativnih projekata o Saboru, od čega tri nova. Među već tradicionalnim projektima su simulirana sjednica Sabora za srednjoškolce i online kviz natjecanje za osnovnoškolce.

Osma simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola, prvotno zakazana za 30. ožujka 2020., odgođena je uslijed uvođenja epidemioloških mjera na 19. travnja 2021. putem videokonferencije, za slučaj da epidemiološka situacija ne dopusti da se sjednica održi uživo u Sabornici. Sjednica se održava u već dogovorenom sastavu i po utvrđenom dnevnom redu, što znači da na njoj sudjeluju samo one škole koje su se prijavile za sudjelovanje u nastavnoj godini 2019./2020. kad je sjednica trebala biti i održana. Tema 8. simulirane sjednice je Zakon o zaštiti životinja.

I sedmo online kviz natjecanje „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osnovnih škola, koje se trebalo održati 15. svibnja 2020. godine, odgođeno je za novu školsku godinu 2020./2021., i to 26. ožujka 2021. uz informatičku podršku CARNet-a. U natjecanju sudjeluju timovi škola od po tri učenika 8. razreda. Tijekom 30 minuta učenici odgovaraju na 30 pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora do 20. stoljeća i u 20. stoljeću do 1990. godine te od konstituiranja prvog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas. Pitanja proizlaze iz kurikula za predmet Povijesti od 6. do 8. razreda.  

Tri nova edukativna projekta

Služba za građane tijekom 2020. godine pripremila je i tri nova edukativna projekta o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola te je 16. studenog 2020. objavila poziv za sudjelovanje na online kvizu znanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola te poziv na natječaj u pisanju eseja, raspravljačkog teksta ili zastupničkog govora za učenike osmih razreda osnovnih škola,  kao i poziv na natječaj u pisanju eseja ili zastupničkog govora za učenike srednjih škola. Ti bi se projekti trebali održati u proljeće 2021. godine. 

Online kviz za učenike srednjih škola održat će se 12. ožujka 2021., a učenici će tijekom 30 minuta rješavati 30 pitanja kviza koja proizlaze iz kurikula za predmet Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. 

U povodu obilježavanja 30. obljetnice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, objavljen je i natječaj za najbolji esej, raspravljački tekst ili zastupnički govor na zadanu temu „Trideset godina hrvatske državnosti“ za učenike osmih  razreda osnovnih škola te natječaj za najbolji esej ili zastupnički govor na istu temu za učenike srednjih škola.       
Svi pozivi učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u 5 edukativnih projekata o Saboru kao i svi edukativni materijali za pripremu učenika objavljeni su na mrežnim stranicama Sabora i dostupni su putem poveznice https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar.

Neposredna komunikacija s građanima

Osim poslova na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru, Služba radi i na intenziviranju neposredne komunikacije sa građanima. Najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba ili samostalno odgovara na upit ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskog sabora.  
U razdoblju od siječnja do prosinca 2020., Službi za građane, bilo putem web obrasca ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr, obratilo se ukupno 974 građana. Takvi kontakti mogu se podijeliti u dvije kategorije – upite te komentare, pritužbe i prijedloge.

Iz prve kategorije upita zaprimljeno je ukupno 292 pitanja. Dio tih obraćanja građana odnosi se na upite zastupnicima koje Služba samo administrira, odnosno prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno. Takvih je upita bilo 111. Ostali upiti, njih 181, odnose se na pitanja građana Službi izravno putem e-pošte. U drugoj kategoriji podnesaka, tj. komentara, prigovora i  prijedloga upućenih putem e-pošte, bilo je ukupno njih 682. 

Statistički pregled posjeta u 2020. godini