Godišnje izvješće o radu Službe za građane za razdoblje od siječnja do prosinca 2021.

Posjeti Hrvatskome saboru

Nakon što su uslijed pandemije koronavirusa u Hrvatskome saboru uvedene epidemiološke mjere, odlukom Predsjedništva Hrvatskoga sabora od 13. ožujka 2020. godine obustavljeni su svi posjeti organiziranih skupina Saboru, a od 17. ožujka 2020. i svi pojedinačni posjeti Saboru. Navedena mjera još uvijek je na snazi tako da ni tijekom 2021. godine nije bilo posjeta građana, učenika i studenata u organizaciji Službe za građane.


Neposredna komunikacija s građanima

Služba za građane svakodnevno održava neposrednu komunikaciju s građanima, a najveći dio odvija se telefonski i putem elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju upita Služba samostalno na njih odgovara ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskoga sabora.  

U razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine Službi za građane, bilo putem web obrasca ili izravno putem elektroničke pošte gradjani@sabor.hr, obratilo se ukupno 1446 građana. Pristigli podnesci mogu se podijeliti u dvije skupine: upiti te komentari, pritužbe, prijedlozi i sugestije. Građani su se tijekom 2021. godine Službi najčešće obraćali elektroničkom poštom, a u odnosu na prošlu godinu, zamjetan je veći broj obraćanja građana raznim komentarima.

Iz skupine upita pristiglo je ukupno 341 pitanje, a dio ih se odnosio na upite zastupnicima (166 upita) koje Služba samo administrira odnosno prosljeđuje, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno. Ostalih 175 upita odnosilo se na izravna pitanja građana koje je Služba zaprimila putem elektorničke pošte. U drugoj skupini podnesaka – komentari, pritužbe, prijedlozi i sugestije zaprimljeno je 1105 podnesaka elektroničkim putem. 

Tijekom ove kalendarske godine, u odnosu na 2020., građani su se Službi obraćali u znatno većem tako da se broj upita povećao za gotovo 50 posto. Za usporedbu. u 2020. godini, Službi se obratilo 974 građana dok je u 2021. godini pristiglo 1446 upita. Povećanje upita od 50 posto primjećuje se i u rubrici pitajte zastupnika koje Služba samo administrira, a u odnosu na 2020., kada je pristiglo 111 upita, ove godine je zabilježeno 166 takvih upita.

Također je znatno povećanje upita građana u skupini komentari, prijedlozi, sugestije, ali i pritužbe. Građani su putem elektroničke pošte tijekom 2021. godine Službi uputili 1105 podnesaka za razliku od prošle 2020. godine kada su zaprimljena 682 takva podneska, što čini povećanje za više od 60 posto.

Službi se u jednakom broju obraćaju muškarci i žene te mladi i stariji. Mlade najviše zanimaju gospodarska pitanja i obrazovanje dok su stariji zainteresiraniji za dnevno-političke i zdravstvene teme. U upitima ipak dominiraju socijalne teme i pitanja pojedinih statusa građana kao i ona koja se tiču zdravstvene i epidemiološke situacije, posebice uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom. Upravo je pandemija COVID-19 potaknula građane da se pojačano obraćaju Službi za građane i to naviše komentarima.  

Tijekom 2021. godine građani su u obraćanjima Službi podnosili i pohvale i pokude na rad zastupnika. U komentarima o radu Sabora građani su se najviše javljali s pritužbama o nedovoljnom broju nazočnih zastupnika na plenarnim sjednicama, a često su se njihove pritužbe odnosila i na nemogućnost neometanog praćenja sjednice Sabora u direktnom prijenosu na javnoj televiziji (HRT 4). Posebne pritužbe bile su na prekid prenošenja plenarne sjednice drugim informativnim sadržajima primjerice konferencijama za medije, prijenosa s drugih događaja i slično.


Edukativni programi

Služba za građane je tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirala pet edukativnih projekata o Hrvatskome saboru za učenike osnovnih i srednjih škola temeljem objavljenih poziva na mrežnim stranicama Sabora, a koji su se održali tijekom proljeća 2021. godine.  

Edukativni programi za učenike osnovnih škola slijede kurikulum nastavnog predmeta Povijesti za 6., 7. i 8. razred, dok edukativni programi za učenike srednjih škola slijede kurikulum nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo, kurikulume pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

U cilju pripreme učenika za sudjelovanje u edukativnim programima Služba za građane pripremila je i na mrežnim stranicama Sabora objavila različite edukativne materijale.

Online kviz natjecanje za srednjoškolce

Prvo online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola Služba za građane organizirala je 12. ožujka 2021. godine. Učenici srednjih škola su iz informatičkih učionica u svojim školama, u vremenskome razdoblju od 30 minuta, trebali riješiti trideset pitanja o poznavanju Sabora. Prema postignutim rezultatima srednjoškolci su pokazali zavidno znanje u poznavanju uloge i mjesta Hrvatskoga sabora u suvremenoj hrvatskoj povijesti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, o ustavnim ovlastima Sabora i njegovu odnosu kao nositelja zakonodavne vlasti s nositeljima drugih grana vlasti u Hrvatskoj, njegovu ustroju, djelokrugu poslova i načinu rada, procedurama u donošenju zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kao i o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. 

Pitanja na kvizu „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola slijede očekivane odgojno-obrazovne rezultate za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezane uz tematska područja: politički sustav Republike Hrvatske i ustrojstvo državne vlasti te uloga i mjesto Hrvatskog sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su srednjoškolci iz 41 škole diljem Hrvatske, ukupno njih 246 raspoređenih u tročlane natjecateljske školske timove, pri čemu je svaki učenik u timu imao i svoju zamjenu. 

Online kviz natjecanje za učenike osmih razreda osnovnih škola

Sedmo online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osmih razreda osnovnih škola Služba za građane organizirala je 26. ožujka 2021. godine. U natjecanju je sudjelovalo 240 učenika iz 40 osnovnih škola diljem Hrvatske koji su iz svojih informatičkih učionica tijekom 30 minuta odgovarali na trideset pitanja o Hrvatskom saboru, njegovoj ulozi kroz povijest, znamenitim pojedincima iz povijesti saborovanja, o suvremenom Saboru od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, njegovim ustavnim ovlastima i nadležnostima, djelokrugu i načinu rada te o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. Informatičku podršku za oba online kviz-natjecanja osigurala je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola

Služba za građane organizirala je 19. travnja 2021. godine 8. simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koja se zbog epidemioloških mjera održala videokonferencijskim putem na Zoom aplikaciji. Na sjednici, koju je svečano otvorio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sudjelovalo je 57 škola iz svih krajeva Hrvatske te ukupno 151 učenik – zastupnik, uključujući predsjednicu simuliranog parlamenta te jednog učenika u ulozi tajnika simulirane sjednice. Sjednicu je pratilo i 13 učenika u svojstvu novinara – izvjestitelja škola. Dvočlani ili tročlani učenički timovi javljali su se iz informatičkih učionica u školama, osim predsjednice i tajnika simulirane sjednice, koji su sjednicu vodili iz saborske dvorane Stjepana Radića. Na dnevnome redu sjednice bio je Zakon o zaštiti životinja kojeg su učenici – zastupnici razmatrali iznošenjem stajališta radnih tijela, raspravama u ime klubova zastupnika i pojedinačnim raspravama, iznošenjem, raspravom i glasovanjem o amandmanima, sve do odlučivanja o tekstu konačnog prijedloga zakona. Simulirajući zastupnički rad u Hrvatskome saboru, učenici su na neposredan način usvojili znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona, što predstavlja dragocjeno iskustvo u podizanju razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u životu građana.

Natjecanje u pisanju eseja i zastupničkog govora

U povodu obilježavanja 30. obljetnice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske Služba za građane raspisala je natječaje za učenike 8. razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola u pisanju eseja i zastupničkog govora. Učenici su za svoje radove mogli izabrati jednu od ponuđenih tema: „Trideset godina hrvatske neovisnosti“ ili „Trideset godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske“. 

Oba natječaja organizirana su s ciljem očuvanja sjećanja na 25. lipnja 1991. godine, dan kada je Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaraciju o proglašenju samostalne i suverene Republike Hrvatske. Natječaji su provedeni u znaku ovogodišnjeg obilježavanja Dana neovisnosti 25. lipnja i 30 godina od proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, a učenike se pozitivnim vrijednostima pisane riječi potaknulo na promišljanje o značaju Hrvatskog sabora u stvaranju hrvatske države. 

Na natječajima, koji su bili otvoreni od 11. siječnja do 22. veljače 2021. godine, zaprimljeno je 19 radova učenika osnovnih škola te 88 radova učenika srednjih škola.

Razmatrajući pristigle radove i uzimajući u obzir propisane kriterije, povjerenstva za vrednovanje učeničkih radova, donijela su 5. svibnja odluke o onim najboljima. Na natječaju za učenike 8. razreda osnovnih škola izabrana su tri najbolja rada u kategoriji eseja/raspravljačkog teksta i tri najbolja rada u kategoriji zastupničkog govora dok su još tri rada pisano pohvaljena. Među radovima učenika srednjih škola povjerenstvo je u kategoriji eseja, isto kao i u kategoriji zastupničkog govora, za prvo i drugo mjesto izabralo po jedan rad, a treće mjesto podijelila su tri rada. S obzirom na to da je pristigao velik broj radova koji su zadovoljili kriterije vrednovanja, dodatno je pisano pohvaljeno još 15 radova – 12 eseja i 3 zastupnička govora. 

Svi nagrađeni i pohvaljeni radovi sabrani su u dva zbornika najboljih radova učenika osnovnih i srednjih škola te su objavljeni na saborskim mrežnim stranicama 8. lipnja 2021. godine u prigodi obilježavanja Dana neovisnosti. 

U svih pet edukativnih projekata koje je za učenike osnovnih i srednjih škola organizirala Služba za građane i koji su realizirani u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2021. godine, sudjelovalo je ukupno 860 učenika iz 183 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske od čega 259 učenika iz 54 osnovne škole i 601 učenik iz 129 srednjih škola.

Objavljeni pozivi za sudjelovanje učenika u edukativnim programima u školskoj godini 2021./2022.

Služba za građane je 28. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama Sabora objavila pozive učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u tri edukativna programa u školskoj godini 2021./2022. koji će se održati u proljeće 2022. godine. 

Sadržajno i organizacijski najsloženiji edukativni program za učenike srednjih škola je simulirana sjednica na kojoj učenici pripremaju i u Sabornici simuliraju donošenje zakona u svim fazama zakonodavnog procesa. Tema rasprave 9. simulirane sjednice školskoj godini 2021./2022. je Zakon o suzbijanju diskriminacije. Prijave za sudjelovanje bit će otvorene od 10. do 28. siječnja 2022., a zaprimat će se na adresi simulirana-sjednica@sabor.hr. Sjednica će se održati 28. ožujka 2022. s početkom u 12:00 sati, a ukoliko epidemiološka situacija ne dozvoli održavanje u Sabornici, sjednica će se kao i ove godine održati online. 

Za učenike srednjih škola objavljen je i poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ u kojem sudjeluju tročlani timovi učenika, a prijave će se zaprimati od 28. ožujka do 11. travnja 2022. godine na adresi kviz.gradjani@sabor.hr. Natjecanje će se održati 29. travnja 2022. u 10:00 sati.

Učenicima 8. razreda upućen je poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“, prijave će se zaprimati u razdoblju od 28. ožujka do 11. travnja 2022. na adresi kviz.gradjani@sabor.hr, a natjecanje će se održati 13. svibnja 2022. godine u 10:00 sati.

Na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora objavljene su sve pojedinosti o pozivima uključujući i literaturu za pripremu natjecanja: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/simulirana-sjednica  i  https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/online-kviz-natjecanja

Ciljevi edukativnih programa za učenike u organizaciji Hrvatskoga sabora uključuju praktično stjecanje znanja o Saboru kao najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu, produbljivanje znanja o ustrojstvu državne vlasti u Republici Hrvatskoj i ulozi Hrvatskoga sabora. Sva natjecanja usmjerena su na poticanje kritičnog promišljanja i aktivnog sudjelovanja mladih u političkim procesima i u donošenju političkih odluka.


Druge aktivnosti Službe za građane

Služba za građane Hrvatskoga sabora sudjelovala je 17. i 18. studenog 2021. godine na 4. godišnjoj konferenciji u organizaciji Internacionalnog foruma parlamentarnih centara za posjetitelje (International Forum of Parliament Visitor Centers), koja je ove godine održana videokonferencijskim putem na temu „Otpornost i inovacije“. Cilj Konferencije bila je razmjena ideja i najboljih praksi rada s naglaskom na nove trendove i prilagodbu parlamentarnih centara kroz digitalizaciju te nove oblike edukacije i komunikacije koji su se razvili i primjenjivali kao odgovor na globalnu pandemiju. 

Internacionalni forum parlamentarnih centara za posjetitelje osnovan je 2015. godine s ciljem poticanja profesionalne suradnje i razmjene znanja i najboljih praksi između parlamentarnih centara za posjetitelje diljem svijeta. Treći godišnji sastanak Internacionalnog foruma održan je 2019. godine u Beču, a to je ujedno bio i posljednji sastanak održan uživo. Suorganizatori Konferencije bili su parlamentarni centri za posjetitelje Europskog parlamenta i Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, a konferencija je bila otvorena za sve parlamente koji imaju centre za edukaciju i posjetitelje ili nude te usluge za građane.

Služba za građane Hrvatskoga sabora sudjelovala je i u pripremnoj fazi Konferencije odgovarajući na upitnik koji je poslan na adrese parlamentarnih centara diljem svijeta i kojim se propitivalo kako su se pojedini parlamentarni centri za posjetitelje prilagodili digitalizaciji, edukaciji i komunikaciji tijekom pandemije. Temeljem pristiglih odgovora organizacijski odbor Konferencije odabrao je teme o kojima se tijekom susreta razgovaralo. Odgovori su pristigli iz parlamentarnih službi 24 države, a iz njih su se, među ostalim, mogli iščitati različiti uvjeti rada uslijed pandemije kao i raspoloživost resursa pojedinih parlamenata te iščitati neke teme od zajedničkog interesa.

Osim odgovora iz upitnika u kojima je predstavila svoja iskustva rada u epidemiološki ograničenim uvjetima Služba je na zamolbu organizacijskog odbora Konferencije snimila i promotivni video „Hrvatski sabor prije i za vrijeme pandemije“. U videu je prikazano kako je Služba za građane, u sklopu koje djeluje centar za posjetitelje i edukativni centar, djelovala prije pandemije te na koji je način svoj rad prilagodila novim uvjetima. Videom je pokazala kako je i u uvjetima pandemije moguće kvalitetno komunicirati s mladima i razvijati edukativne programe, koristeći digitalna znanja i potrebnu infrastrukturu. Posebno je predstavljen jedan od edukativnih programa za mlade – simulirani parlament za učenike srednjih škola koji se u uvjetima pandemije održao u digitalnom formatu, ali i ostali edukativni programi koji su se i u uvjetima pandemije nesmetano održali zahvaljujući tehničkoj prilagodbi – online kvizovi za učenike. Također su predstavljeni i edukativni sadržaji dostupni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora namijenjeni učenicima koji se pripremaju za sudjelovanje na online kvizovima znanja te ujedno služe maturantima za pripremu ispita na državnoj maturi iz predmeta Politike i gospodarstva.