Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2022. godinu

Posjeti Hrvatskome saboru

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine posjete građana Saboru bilježimo od svibnja do prosinca. Tijekom tih mjeseci Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo te poslušalo predavanje o Saboru 7778 građana u 186 organiziranih skupina, a 3551 građanin prisustvovao je i nekoj od sjednica Sabora. 

Nakon uvođenja epidemioloških mjera u Hrvatskome saboru od ožujka 2020. godine, uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, obustavljeni su svi posjeti građana Saboru, a navedena mjera bila je na snazi sve do početka svibnja 2022. godine, kada je uslijed povoljne epidemiološke situacije, nakon dvogodišnje stanke, Hrvatski sabor ponovno otvorio svoja vrata za posjete građana, učenika i studenata u organizaciji Službe za građane. 

Najveći broj posjetitelja čine učenici osnovnih škola, njih ukupno 3164 koji su posjetili Sabor u 80 organiziranih grupa iz 70 osnovnih škola.  Nakon osnovnoškolaca slijede učenici srednjih škola, a njih 2708 su posjetili Sabor u 62 organizirane grupe iz 64 srednje škole. Sabor su posjetili i studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta kao i visokih škola, a njih je bilo 448 u 14 organiziranih grupa. Isto tako, Hrvatski sabor u izvještajnom razdoblju posjećivali su članovi različitih udruga građana i građani pojedinci kao gosti pojedinih zastupnika, klubova zastupnika i radnih tijela Sabora. Takvih posjetitelja je sveukupno bilo 313, a među njima 19 organiziranih skupina.     

Posjeti službenih izaslanstava Saboru i njegovim radnim tijelima obuhvatili su 85 osoba u 11 organiziranih skupina. Stranih posjetitelja iz svih kategorija bilo je ukupno 126 u 13 organiziranih skupina, a tu se najviše radilo o stranim studentima u cilju edukacije tijekom njihovog boravka u Hrvatskoj te druge kategorije stranih državljana u pojedinačnim ili grupnim posjetima Hrvatskom saboru.  

 

Komunikacija s građanima

Služba za građane, u sklopu svojih nadležnosti, svakodnevno neposredno komunicira s građanima, a najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja Služba samostalno odgovara na upite ili posreduje između građana i zastupnika ili nekog saborskog radnog tijela.  

U razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine, Službi za građane, bilo putem web obrasca ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr, obratilo se ukupno 1509 građana, čija se obraćanja mogu podijeliti u dvije kategorije: upiti te komentari, pritužbe, prijedlozi i sugestije. 

Iz prve kategorije obraćanja - upita pristiglo je ukupno 355 pitanja od čega se  dio odnosilo na upite zastupnicima koje Služba administrira odnosno samo prosljeđuje zastupnicima bez povratne informacije je li građanima odgovoreno. Takvih je upita bilo ukupno 172 dok se 183 upita odnosilo na pitanja građana upućena izravno Službi putem e-pošte.

U drugoj kategoriji obraćanja, koja se odnosi na komentare, pritužbe, prijedloge i sugestije, a koji su  upućeni izravno putem e-pošte, bilo je ukupno 1154 podnesaka. 

Tijekom kalendarske 2022. godine, u odnosu na 2021. godinu, građani su se u nešto većem broju obraćali Službi i tu se bilježi povećanje upita za 4 posto. Tako se u 2021. godini Službi ukupno obratilo 1446 građana, a u 2022. godini 1509 građana. Povećanje obraćanja građana zamjećuje se i kad su u pitanju upiti zastupnicima koje Služba samo administrira i tu se također bilježi povećanje za 4 posto. Služba je u prošloj godini zaprimila 166, a ove godine 172 upita zastupnicima. Također, građani su se u nešto većem broju obraćali Službi u vidu komentara, prijedloga, sugestija, ali i pritužbi. Povećanje i u ovoj kategoriji iznosi 4 posto više u odnosu na prošlu godinu. Naime, građani su putem e-pošte tijekom 2022. godine Službi uputili takvih 1154 podnesaka za razliku od 2021. godine kada ih je bilo 1105. 

 

Edukativni programi

Služba za građane je  tijekom izvještajnog razdoblja realizirala tri edukativna projekta o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola temeljem objavljenih poziva na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora i koji su se održali tijekom proljeća 2022. godine. Riječ je o 9. simuliranoj sjednici Sabora za učenike srednjih škola te o online kviz-natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osnovnih i srednjih škola. 

Edukativni programi za učenike osnovnih škola slijede kurikulum nastavnog predmeta Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole. Edukativni programi za učenike srednjih škola slijede kurikulum nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. 

U cilju pripreme učenika za sudjelovanje u saborskim edukativnim programima Služba za građane pripremila je i na mrežnim stranicama Sabora objavila edukativne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola.
  
Simulirana sjednica Hrvatskog sabora za srednjoškolce

Služba za građane organizirala je 28. ožujka 2022. godine 9. simuliranu sjednicu Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola koja se zbog epidemioloških mjera i ove godine održala videokonferencijskim putem. Na sjednici, koju je svečano otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, sudjelovalo je 49 škola iz svih krajeva Hrvatske i 151 učenik – zastupnik, uključujući predsjednika i potpredsjednicu simuliranog parlamenta te 2 učenika – tajnika i zamjenicu tajnika simulirane sjednice. Uz navedene, simuliranu sjednicu je pretilo i 44 učenika u svojstvu novinara – izvjestitelja škola. Tročlani učenički timovi škola javljali su se iz informatičkih učionica u školama, a četvero učenika: predsjednik, potpredsjednica, tajnik i zamjenica tajnika simulirane sjednice sjednicu su vodili iz saborske dvorane Stjepan Radić, također videokonferencijskim putem. Na dnevnom redu ovogodišnje simulirane sjednice bio je Zakon o suzbijanju diskriminacije kojeg su učenici – zastupnici razmatrali iznošenjem stajališta radnih tijela, raspravama u ime klubova zastupnika i pojedinačnim raspravama, iznošenjem, raspravom i glasovanjem o amandmanima, sve do odlučivanja o tekstu konačnog prijedloga zakona. Simulirajući zastupnički rad u Hrvatskom saboru učenici su na neposredan način usvojili znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona, što predstavlja dragocjeno iskustvo za svakog pojedinog učenika u podizanju razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u životu građana. 

Online kviz natjecanje za srednjoškolce

Drugo po redu online kviz natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola Služba za građane organizirala je 29. travnja 2022. godine. Učenici su tijekom 30 minuta rješavali trideset pitanja sjedeći u informatičkim učionicama u školama te pokazali koliko poznaju Hrvatski sabor, njegovu ulogu i mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti, od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas, što znaju o ustavnim ovlastima Sabora i njegovu odnosu kao nositelja zakonodavne vlasti s nositeljima drugih grana vlasti u Hrvatskoj, njegovu ustroju, djelokrugu poslova i načinu rada, procedurama u donošenju zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kao i o pravima i o dužnostima saborskih zastupnika. Pitanja na kvizu „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola slijede očekivane odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezane uz posebna tematska područja: politički sustav Republike Hrvatske i ustrojstvo državne vlasti te uloga i mjesto Hrvatskog sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su srednjoškolci iz 50 škola iz svih krajeva Hrvatske, ukupno njih 150 raspoređenih u tročlane natjecateljske timove škola, pri čemu je svaki učenik u timu imao i svoju zamjenu. 

Online kviz natjecanje za učenike osmih razreda osnovnih škola

Osmo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osmih razreda osnovnih škola Služba za građane organizirala je 13. svibnja 2022. godine. U natjecanju je sudjelovao 171 učenik raspoređen u tročlane natjecateljske timove iz 57 osnovnih škola diljem Hrvatske, pri čemu je svaki učenik u timu imao i svoju zamjenu. Učenici su iz informatičkih učionica u svojim školama tijekom 30 minuta odgovarali na trideset pitanja o Hrvatskom saboru, njegovoj ulozi kroz povijest, znamenitim pojedincima iz povijesti saborovanja, o suvremenom Saboru od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas, njegovim ustavnim ovlastima i nadležnostima, djelokrugu i načinu rada te o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. 
Informatičku podršku za oba online kviz-natjecanja osigurala je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet.

U sva tri edukativna projekta, koje je za učenike osnovnih i srednjih škola organizirala Službe za građane i koji su realizirani u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine, sudjelovalo je ukupno 518 učenika iz 156 osnovnih i srednjih škola i to 171 učenik iz 57 osnovnih škola i 347 učenika iz 99 srednjih škola diljem  Hrvatske.
Dodjela nagrada predsjednika Hrvatskoga sabora nagrađenim učenicima 

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je 26. svibnja 2022. godine u Hrvatskome saboru primio učenike osnovnih i srednjih škola s ostvarenim najboljim rezultatima na ovogodišnjim kviz natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ te učenike srednjih škola koji su vodili 9. simuliranu sjednicu Hrvatskog sabora i njihove mentore. Tom prigodom je predsjednik Sabora uručio učenicima i njihovim mentorima prigodne nagrade i priznanja izrazivši u svom obraćanju zadovoljstvo mogućnošću da nakon više od dvije pandemijske godine, tijekom kojih se većina komunikacije odvijala virtualno, primi nagrađene učenike i njihove mentore u Saboru. Jandroković je čestitao svim učenicima sudionicima kvizova i simulirane sjednice Hrvatskog sabora, a posebno nagrađenima koji su pokazali iznimno znanje o radu Hrvatskog sabora.  

Objavljeni pozivi za sudjelovanje učenika u edukativnim programima u 2023. godini

Služba za građane je 6. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama Sabora objavila pozive učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u tri edukativna programa u školskoj godini 2022./2023., koji će se održati u proljeće 2023. godine. Riječ je o online kviz-natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osnovnih i za učenike srednjih škola te o 10. simuliranoj sjednici Sabora za učenike srednjih škola. Za učenike srednjih škola objavljen je poziv za online kviz-natjecanje „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“, koje će se održati 10. ožujka 2023. s početkom u 10:00 sati. Na natjecanju sudjeluju tročlani timovi učenika koji će iz svojih školskih informatičkih učionica tijekom 30 minuta odgovarati na 30 pitanja o Hrvatskom saboru, njegovom ustroju i nadležnostima, procedurama u donošenju propisa te o pravima i dužnostima zastupnika. I učenicima 8. razreda upućen je poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“, koje će se održati 24. ožujka s početkom u 10:00 sati. Na natjecanju sudjeluju također tročlani timovi učenika koji će iz informatičkih učionica u svojim školama tijekom 30 minuta odgovarati na 30 pitanja o Saboru i povijesti saborovanja. 

Prijave za oba online kviz natjecanja zaprimat će se od 9. do 27. siječnja 2023. godine na adresu elektroničke pošte: kviz.gradjani@sabor.hr. 

Sadržajno i organizacijski najsloženiji edukativni program za učenike srednjih škola je simulirana sjednica na kojoj učenici pripremaju i u Sabornici simuliraju donošenje zakona u svim fazama zakonodavnog procesa. Tema rasprave najavljene 10. simulirane sjednice je Zakon o zaštiti okoliša i Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj o kojima će učenici raspravljati u objedinjenoj raspravi 8. svibnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati u Sabornici. Prijave za sudjelovanje zaprimat će se od 9. do 27. siječnja 2023. godine na adresu elektroničke pošte: simulirana-sjednica@sabor.hr

Na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora objavljene su sve pojedinosti o pozivima uključujući i literaturu za pripremu natjecanja: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/simulirana-sjednica te https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/online-kviz-natjecanja. 

Ciljevi saborskih edukativnih programa za učenike uključuju praktično stjecanje znanja o Hrvatskome saboru kao najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu, produbljivanje znanja o ustrojstvu državne vlasti u Hrvatskoj i o ulozi Hrvatskoga sabora te poticanje na kritičko promišljanje i aktivno sudjelovanje mladih u političkim procesima i u donošenju političkih odluka.
 
Druge aktivnosti Službe za građane

Dan Hrvatskoga sabora svečano obilježen Danom otvorenih vrata Sabora.

Služba za građane je povodom obilježavanja Dana Hrvatskoga sabora 8. listopada organizirala Dan otvorenih vrata Sabora, nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije uzrokovane koronavirusom. Ova manifestacija je ponovno okupila velik broj posjetitelja svih dobnih skupina iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, ukupno njih 1060. Građani su taj dan, u razdoblju od 10:00 do 17:00 sati, uz stručno vodstvo djelatnika Službe za građane mogli razgledati brojne dvorane i protokolarne, ali i radne prostore Sabora koji inače nisu uključeni u uobičajene programe obilaska za posjetitelje te su mogli sjesti u zastupničke klupe u Sabornici gdje ih je dočekao predsjednik Sabora Gordan Jandroković kao i drugi zastupnici. Građani su imali prilike postavljati pitanja predsjedniku Sabora i zastupnicima koji su im spremno odgovarali. Dio građana predsjednik Sabora primio je i u svom uredu i izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Sabor ponovno otvorio svoja vrata za građane.     

Sudjelovanje na 5. godišnjoj Konferenciji Internacionalnog foruma parlamentarnih centara za posjetitelje u organizaciji izraelskog Knesseta

Služba za građane Hrvatskoga sabora sudjelovala je na 5. godišnjoj konferenciji Internacionalnog foruma parlamentarnih centara za posjetitelje koja se održala u organizaciji izraelskog Knesseta od 21. do 23. studenog 2022. godine pod nazivom: „Na putu u post-covid novo normalno: kako vratiti parlamentu prostor za obrazovanje za demokraciju“.   

Internacionalni forum parlamentarnih centara za posjetitelje otvoren je za sve zemlje svijeta koje mu žele pristupiti. Na ovogodišnjoj, petoj po redu godišnjoj konferenciji, koja je održana prvi puta uživo nakon dvogodišnje stanke zbog pandemije, sudjelovali su brojni parlamentarni centri za posjetitelje i edukaciju sa raznih kontinenata. Naime, konferencija je bila otvorena za sve parlamente koji imaju centre za edukaciju i posjetitelje ili nude te usluge za građane s fokusom na nove trendove u edukaciji, komunikaciji i digitalizaciji koje koriste u svom radu parlamentarni centri za posjetitelje i edukaciju. 

Služba za građane predstavila je svoja tri digitalna edukativna programa koja su se u uvjetima pandemije nesmetano održavala zbog tehničke prilagodbe i prelaska na digitalno izvođenje edukativnih programa za mlade – simulirani parlament za učenike srednjih škola, koji se u uvjetima pandemije održavao u digitalnom formatu, kao i online kvizovi za učenike osnovnih i srednjih škola. Služba za građane predstavila je i sve svoje uobičajene redovite edukativne aktivnosti za učenike i studente kojima se vratila otkako je Sabor ponovno otvorio svoja vrata građanima, a radi se ponajprije o edukativnim posjetima Saboru učenika i studenata, ali i drugih zainteresiranih građana te Danu otvorenih vrata Sabora koji Služba organizira za najširu javnost. 

Internacionalni forum parlamentarnih centara za posjetitelje osnovan je 2015. godine sa željom da potakne profesionalnu suradnju i dijeljenje znanja i najboljih praksi između parlamentarnih centara za posjetitelje i edukaciju diljem svijeta. Posljednja, treća konferencija uživo održana je prije pandemije 2019. godine u Beču, a prošlogodišnja 4. konferencija pod nazivom „Otpornost i inovacije“  u studenom 2021. godine održana je videokonferencijskim putem, u zajedničkoj organizaciji parlamentarnih centara za posjetitelje Europskog parlamenta i Capitola SAD-a.  Služba za građane sudjelovala je na posljednje tri konferencije Internacionalnog foruma.

Statistički pregled posjeta u 2022. godini