Godišnje izvješće o radu Službe za građane u 2023. godini

Posjeti Hrvatskome saboru

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo te poslušalo predavanje o Saboru 16.127 građana u 437 organiziranih skupina, a 9900 građana prisustvovalo je i nekoj od sjednica Sabora.

Najveći broj posjetitelja, njih 6740, bili su učenici iz 128 osnovnih škola u 161 organiziranoj skupini. Nakon osnovnoškolaca slijede učenici srednjih škola, a njih 6340 posjetili su Sabor u 172 organizirane skupine iz 163 srednjih škola. Sabor su posjetili i studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta kao i visokih škola, a njih je bilo 945 u 26 organiziranih skupina. Isto tako, Hrvatski sabor su u tom razdoblju posjećivali i članovi različitih udruga i građani pojedinci, kao gosti pojedinih zastupnika, klubova zastupnika i radnih tijela Sabora. Takvih posjetitelja bilo je ukupno 960, a među njima 46 organiziranih skupina posjetitelja.

Posjeti službenih izaslanstava Saboru i njegovim radnim tijelima obuhvatili su 275 osoba u 15 organiziranih skupina. Stranih posjetitelja iz svih kategorija bilo je ukupno 1160 u 48 organiziranih skupina, ponajprije stranih studenta koji su posjetili Sabor s ciljem edukacije tijekom boravka u Hrvatskoj, te drugih kategorija stranih državljana u pojedinačnim ili grupnim posjetima Hrvatskom saboru.
 

Dan Hrvatskoga sabora svečano obilježen Danom otvorenih vrata Sabora

Služba za građane je povodom obilježavanja Dana Hrvatskoga sabora 8. listopada organizirala Dan otvorenih vrata Sabora u subotu 7. listopada 2023. Ova manifestacija je ponovno okupila velik broj posjetitelja svih dobnih skupina iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, ukupno 867. Građani su taj dan, u razdoblju od 10 do 17 sati, uz stručno vodstvo djelatnika Službe za građane mogli razgledati brojne dvorane i protokolarne, ali i radne prostore Sabora, koji inače nisu uključeni u uobičajene programe obilaska za posjetitelje te su mogli sjesti u zastupničke klupe u Sabornici gdje ih je dočekao predsjednik Sabora Gordan Jandroković kao i drugi zastupnici. Građani su imali prilike postavljati pitanja predsjedniku Sabora i ostalim zastupnicima koji su im spremno odgovarali. Dio građana predsjednik Sabora primio je i u svom uredu i izrazio zadovoljstvo da je Sabor ponovno otvorio svoja vrata za građane. 
 

Komunikacija s građanima

Služba za građane, u sklopu svojih nadležnosti, svakodnevno neposredno komunicira s građanima, a najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba samostalno odgovara na upite ili posreduje između građana i zastupnika ili nekog saborskog radnog tijela.  

U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine Službi za građane, bilo putem web obrasca ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr, obratilo se ukupno 1530 građana čija se obraćanja mogu podijeliti u dvije kategorije: upiti i komentari te pritužbe, prijedlozi i sugestije. 

Iz prve kategorije obraćanja – upita, zaprimljeno je ukupno 368 pitanja, od čega se dio odnosio na upite zastupnicima koje Služba samo administrira, odnosno prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno. Takvih je upita bilo 179, dok se 189 upita odnosilo na pitanja građana upućena izravno Službi putem e-pošte.

U drugoj kategoriji obraćanja koja se odnose na komentare, pritužbe, prijedloge i sugestije, a koja su upućena izravno putem e-pošte, bilo je 1162 podneska. 

Tijekom kalendarske 2023. godine, u odnosu na 2022. godinu, građani su se u nešto većem broju obraćali Službi. Tako se u 2022. službi obratilo 1.509 građana, a u 2023., 1.530 građana. Povećanje obraćanja građana zamjećuje se i kad su u pitanju upiti zastupnicima koje Služba samo administrira, tj. prosljeđuje zastupnicima. Služba je u prošloj godini zaprimila 172, a ove godine 179 upita zastupnicima. Također, građani su se u nešto većem broju obraćali Službi u vidu komentara, prijedloga, sugestija, ali i pritužbi pa su putem e-pošte tijekom 2023. Službi uputili 1162 podneska za razliku od 2022. kada ih je bilo 1154. 
 

Edukativni programi

Služba za građane je tijekom izvještajnog razdoblja realizirala tri edukativna projekta o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola na temelju objavljenih poziva na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora, a koji su se održali tijekom proljeća 2023. Riječ je o online kviz natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osnovnih i srednjih škola te o 10. simuliranoj sjednici Sabora za učenike srednjih škola. 

Edukativni programi za učenike osnovnih škola slijede kurikul nastavnog predmeta Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole. Edukativni programi za učenike srednjih škola slijede kurikul nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. 

U cilju pripreme učenika za sudjelovanje u saborskim edukativnim programima, Služba za građane pripremila je edukativne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Sabora.
 

Online kviz natjecanje za srednjoškolce

Treće po redu online kviz natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola Služba za građane organizirala je 10. ožujka 2023. Učenici su tijekom 30 minuta rješavali trideset pitanja sjedeći u informatičkim učionicama u školama te pokazali koliko poznaju Hrvatski sabor, njegovu ulogu i mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, što znaju o ustavnim ovlastima Sabora i njegovu odnosu kao nositelja zakonodavne vlasti s nositeljima drugih grana vlasti u Republici Hrvatskoj, njegovu ustroju, djelokrugu poslova i načinu rada, procedurama u donošenju zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kao i o pravima i dužnostima saborskih zastupnika. Pitanja na kvizu „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola slijede očekivane odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezane uz posebna tematska područja: politički sustav Republike Hrvatske i ustrojstvo državne vlasti te uloga i mjesto Hrvatskog sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovali su srednjoškolci iz 52 škole diljem Hrvatske, ukupno 156 učenika raspoređenih u tročlane natjecateljske timove škola, pri čemu je svaki učenik u timu imao i svoju zamjenu.
 

Online kviz natjecanje za učenike osmih razreda osnovnih škola

Deveto po redu online kviz natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osmih razreda osnovnih škola Služba za građane organizirala je 24. ožujka 2023. U natjecanju je sudjelovalo 126 učenika raspoređenih u tročlane natjecateljske timove iz 42 osnovne škole diljem Hrvatske, pri čemu je svaki učenik u timu imao svoju zamjenu. Učenici su iz informatičkih učionica u svojim školama tijekom 30 minuta odgovarali na trideset pitanja o Hrvatskom saboru, njegovoj ulozi kroz povijest, znamenitim pojedincima iz povijesti saborovanja, o suvremenom Saboru od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, njegovim ustavnim ovlastima i nadležnostima, djelokrugu i načinu rada te o pravima i dužnostima saborskih zastupnika.

Informatičku podršku za oba online kviz natjecanja osigurala je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet.
 

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola

Služba za građane organizirala je 8. svibnja 2023. godine 10. simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koja se održala u Sabornici. Na sjednici, koju je svečano otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, sudjelovala je 41 škola iz svih krajeva Republike Hrvatske sa 151 učenikom-zastupnikom, uključujući predsjednicu i potpredsjednika simuliranoga parlamenta te 2 učenice – tajnicu i zamjenicu tajnice simulirane sjednice. Svaka škola sudjelovala je s timom učenika koji se predstavio jednim izlaganjem ili u ime saborskog odbora ili u ime kluba zastupnika ili u pojedinačnoj raspravi. Oni učenici u školskom timu koji nisu imali izlaganje imali su priliku replicirati na izlaganja drugih učenika u pojedinačnoj raspravi. Takvim načinom rada učenici su vjerno simulirali rad stvarnog Sabora. 

Na dnevnom redu ovogodišnje simulirane sjednice bio je Zakon o zaštiti okoliša i Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj koje su učenici razmatrali simulirajući rad Sabora iznošenjem stajališta radnih tijela, raspravama u ime klubova zastupnika i pojedinačnim raspravama, iznošenjem, raspravom i glasovanjem o amandmanima, sve do odlučivanja o tekstu Konačnog prijedloga zakona, odnosno donošenja Zakona te Deklaracije. Simulirajući zastupnički rad u Hrvatskom saboru učenici su na neposredan način usvojili znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona, što predstavlja dragocjeno iskustvo za svakog pojedinog učenika u podizanju razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u životu građana. 

U sva tri edukativna projekta koje je za učenike osnovnih i srednjih škola organizirala Služba za građane i koji su realizirani u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine, sudjelovalo je ukupno 435 učenika iz 135 osnovnih i srednjih škola. i to 126 učenika iz 42 osnovne škole i 309 učenika iz 93 srednje škole diljem Hrvatske.
 

Dodjela nagrada predsjednika Hrvatskoga sabora nagrađenim učenicima 

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je u Sabornici 8. svibnja 2023. neposredno prije konstituiranja 10. simulirane sjednice učenika srednjih škola svečano uručio nagrade i priznanja učenicima osnovnih i srednjih škola s ostvarenim najboljim rezultatima na ovogodišnjim kviz natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ kao i njihovim mentorima. 
 

Objavljeni pozivi za sudjelovanje učenika u edukativnim programima u 2024. godini

Služba za građane je 28. rujna 2023. na mrežnim stranicama Sabora objavila pozive učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u trima edukativnim programima u školskoj godini 2023./2024., koji će se održati u proljeće 2024. Riječ je o online kviz natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osnovnih i srednjih škola te o 11. simuliranoj sjednici Sabora za učenike srednjih škola.

Za učenike 8. razreda osnovnih škola objavljen je poziv za online kviz natjecanje „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ koje će se održati 8. ožujka 2024. 

I učenicima srednjih škola upućen je poziv za sudjelovanje u online kviz natjecanju „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ koje će se održati 22. ožujka 2024. 

Prijave za oba online kviz natjecanja zaprimat će se od 8. siječnja do 2. veljače 2024. godine na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr.

Sadržajno i organizacijski najsloženiji edukativni program za učenike srednjih škola je simulirana sjednica na kojoj učenici pripremaju i u Sabornici simuliraju donošenje zakona u svim fazama zakonodavnog postupka. Tema rasprave najavljene 11. simulirane sjednice je Zakon o sustavu civilne zaštite o kojem će učenici raspravljati 29. travnja 2024. Prijave za sudjelovanje zaprimat će se od 8. siječnja do 2. veljače 2024. godine na adresu elektroničke pošte simulirana-sjednica@sabor.hr

Na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora objavljene su sve pojedinosti o pozivima uključujući i literaturu za pripremu natjecanja: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/simulirana-sjednica te https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/online-kviz-natjecanja.

Ciljevi saborskih edukativnih programa za učenike uključuju praktično stjecanje znanja o Hrvatskome saboru kao najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu, produbljivanje znanja o ustrojstvu državne vlasti u Hrvatskoj i o ulozi Hrvatskoga sabora te poticanje na kritičko promišljanje i aktivno sudjelovanje mladih u političkim procesima i u donošenju političkih odluka.
 

Druge aktivnosti Službe za građane

Sudjelovanje na 6. godišnjoj Konferenciji Internacionalnog foruma parlamentarnih centara za posjetitelje u Skopju u organizaciji Skupštine Republike Sjeverne Makedonije

Služba za građane Hrvatskoga sabora sudjelovala je na 6. godišnjoj konferenciji Internacionalnog foruma parlamentarnih centara za posjetitelje koja se održala u organizaciji Skupštine Republike Sjeverne Makedonije od 26. do 29. rujna 2023. u Skopju. Tema ovogodišnje konferencije bila je: „Promjene, adaptacija, razvoj: Kako ostati relevantan u dinamičnom i stalno promjenjivom okruženju“, s fokusom na nove trendove u edukaciji i komunikaciji koje koriste u svom radu parlamentarni centri za posjetitelje i edukaciju diljem svijeta. Konferencija je bila otvorena za sve parlamente koji imaju centre za edukaciju i za posjetitelje, s posebnim naglaskom na edukaciju i edukativne programe koje parlamenti provode za mlade. 

Internacionalni forum parlamentarnih centara za posjetitelje otvoren je za sve zemlje svijeta koje mu žele pristupiti, odnosno za sve parlamente koji imaju centre za edukaciju i posjetitelje ili nude te usluge građanima. Na ovogodišnjoj, šestoj po redu godišnjoj konferenciji, sudjelovali su brojni parlamentarni centri za posjetitelje i edukaciju s raznih kontinenata. Sudionici Konferencije imali su prigodu upoznati se s aktivnostima Službe za edukaciju i komunikaciju Skupštine Republike Sjeverne Makedonije, posebno s njenim edukativnim programima koje provodi za mlade, kao i s obilascima koje organizira za građane koji žele posjetiti Skupštinu. Sudionici Konferencije imali su i mogućnost međusobno razmijeniti iskustva i najbolje prakse koje koriste u radu u svojim parlamentima kad su u pitanju aktivnosti edukacije i komunikacije s javnošću. 

Služba za građane Hrvatskoga sabora predstavila je svoja tri edukativna programa koja su se i u uvjetima pandemije nesmetano održavala zbog tehničke prilagodbe i prelaska na digitalno izvođenje edukativnih programa za mlade, npr. simulirani parlament za učenike srednjih škola koji se u uvjetima pandemije održavao u digitalnom formatu, kao i online kviz natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola. Služba za građane predstavila je i sve svoje uobičajene redovite edukativne aktivnosti za učenike i studente kojima se vratila otkako je Sabor ponovno otvorio svoja vrata građanima, a radi se ponajprije o edukativnim posjetima Saboru učenika i studenata, ali i drugih kategorija građana.

Kako je upravo tijekom održavanja Konferencije u Skopju Služba za građane Hrvatskoga sabora 28. rujna objavila na web stranicama Sabora pozive učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u trima edukativnim programima Sabora u školskoj godini 2023./2024. koji će se održati u proljeće 2024. godine, bila je to izvrsna prigoda da se sudionicama Konferencije isti i predstave.

Internacionalni forum parlamentarnih centara za posjetitelje osnovan je 2015. godine sa željom da potakne profesionalnu suradnju i dijeljenje znanja i najboljih praksi između parlamentarnih centara za posjetitelje i edukaciju širom svijeta. U praćenju rada parlamentarnih centara posebnu pozornost pridaje edukativnim programima koje provodi svaki pojedini parlament, kao i mogućnostima koje parlamenti pružaju svojim građanima koji ga žele posjetiti i upoznati. 
 

Statistički pregled posjeta 2023.