Opće informacije budućim posjetiteljima

Pravilnikom o javnosti rada Sabora i radnih tijela (NN 66/2005) uređuje se, između ostalog, nazočnost predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana na sjednicama Sabora kao i posjeti organiziranih grupa građana Saboru.

Nazočnost građana sjednicama Sabora određena je člankom 3. Pravilnika koji glasi:

(1) Predstavnici udruga građana, nevladinih organizacija i građani mogu pratiti tijek sjednica Sabora sa sjeverne galerije u Sabornici.

(2) Predstavnicima udruga građana i nevladinih organizacija, na temelju podnijetog pisanog zahtjeva, dopuštenje za nazočnost sjednicama daje Služba za građane. 

(3) Građani mogu osobno ili pisanim putem zatražiti od Službe dopuštenje za nazočnost sjednici.

(4) Zahtjev za praćenje tijeka sjednice upućuje se Službi najkasnije 3 dana prije namjeravanog praćenja sjednice. Služba izrađuje popis imena predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana prema redoslijedu prijavljivanja. 

Posjete organiziranih grupa građana Saboru normira čl. 8. Pravilnika koji glasi:

(1) Organizirane grupe građana mogu posjećivati Sabor radi razgledavanja i upoznavanja s poviješću i radom Sabora.

(2) Grupa može imati najviše 50 osoba.

(3) Grupa mora 5 dana ranije najaviti namjeru svog posjeta Službi koja odobrava posjet u skladu s prostornim mogućnostima i redoslijedom prijava. Tijekom jednog dana može biti najviše 3 grupna posjeta.  

Posjet Saboru omogućen je i posjetiteljima - osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Molimo osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti koje posjećuju Hrvatski sabor da nas o tome obavijeste prilikom najave posjeta ili putem telefona na brojeve 01/4569-607, 01/4569-130, 01/4569-727 ili putem elektroničke pošte na e-adresu posjeti@sabor.hr.

Mjere sigurnosti

Prilikom ulaska u zgradu Hrvatskoga sabora, posjetitelji: 
− dokazuju identitet osobnim dokumentom (osobna iskaznica ili putovnica za strane državljane)
− prolaze uobičajeni postupak sigurnosnog pregleda koji provode djelatnici Straže Hrvatskoga sabora
− osobne stvari (veće torbe, kišobrane i sl.) dužni su ostaviti u garderobi Hrvatskoga sabora.

Posjetitelje molimo:
− da isključe mobitele za vrijeme boravka u zgradi Hrvatskoga sabora 
− da poštuju pravila o primjerenom odijevanju uobičajena za slične institucije (npr. nisu dopuštene kratke hlače, trenirke, japanke i sl.)
− da čuvaju imovinu i inventar Sabora 
− da svojim ponašanjem ne ometaju rad Sabora.

Fotografiranje

Tijekom sjednice u Sabornici nije dopušteno fotografiranje. 

Autor: Služba za građane