9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika nacionalnih manjina

Prethodni članovi

Kontakti

Klub zastupnika nacionalnih manjina 
Tajnik Kluba: Joško Pavković 
Administrativna tajnica: Gabrijela Kryeziu  
Telefon: 01/4569 472 
Faks: 01/4569 622  
e-mail: klubnm@sabor.hr