9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Mile Horvat (SDSS)

Horvat, Mile

Rođen je 16. svibnja 1959. godine u Kneževim Vinogradima. Završio Pravni fakultet u Osijeku (VSS - diplomirani pravnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Telefon: +385 1 6303 511
Faks: +385 1 6303 798
e-mail: klub.sdss@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 30. lipnja 2017.; zamjenica zastupnika je Dragana Jeckov

Prethodne dužnosti u saboru:

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabran:

  • kandidat Samostalne demokratske srpske stranke

Izborna jedinica: