9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ)

Lekaj Prljaskaj, Ermina

Rođena je 15. srpnja 1971. u Prizrenu (Kosovo). Završila Pravni fakultet u Rijeci (VSS - diplomirana pravnica). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku

Izabrana:

  • kandidatkinja Unije Albanaca u Republici Hrvatskoj

Izborna jedinica: