9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ)

Lekaj Prljaskaj, Ermina

Rođena je 15. srpnja 1971. u Prizrenu (Kosovo). Završila Pravni fakultet u Rijeci (VSS - diplomirana pravnica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika
Tajnik Kluba: Slavko Rako
Telefon: 01/6303 355; 01/6303 354
Faks: 01/6303 398
Mob.: 098 462 827
e-mail: Strankaradaisolidarnosti.nz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku

Izabrana:

  • kandidatkinja Unije Albanaca u Republici Hrvatskoj

Izborna jedinica: