6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Danica Hursa (HNS)

Hursa, Danica

Rođena je 18. travnja 1950. u Grabrovcu (Zabok). Završila Tehničku školu Bedekovčina (SSS - kemijska tehničarka). 

Preminula 18. srpnja 2020.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 19. veljače 2008.; zamjenik zastupnice je Željko Vincelj
  • zastupnici je prestalo mirovanje zastupničkog mandata 19. svibnja 2009.

Izabrana:

  • lista Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata

Izborna jedinica: