6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Habek, Mario (SDP)
Horvat, Zlatko (NZ, zamjenik Radimira Čačića)
Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.