6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za zaštitu okoliša

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za zaštitu okoliša poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike,
a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela
u područjima koja se odnose na:
- temeljna rješenja zaštite i promicanja sveukupnih djelatnosti zaštite okoliša, sukladno
svjetskim kriterijima,
- mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara
(more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski
razvitak,
- mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša, a posebice glede posebno
zaštićenih dijelova prirode,
- praćenje i proučavanje pitanja nuklearne i radiološke sigurnosti radi osiguranja visoke
razine te sigurnosti i djelotvorne zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja,
- poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje
onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,(zbrinjavanje komunalnog
i industrijskog otpada, zbrinjavanje opasnog otpada, gospodarenje sekundarnim sirovinama),
- pritužbe upućene Saboru kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te
ispitivanje njihove utemeljenosti

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Zvonko Seletković, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Toni Vidan, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Neven Voća, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.