9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– provedbu potvrđenih međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava
– načelna pitanja, prijedloge i mišljenja u vezi s ostvarivanjem odredbi Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
– ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda
– ostvarivanje prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, i predlaganje mjera za ostvarivanje tih prava
– međudržavne ugovore i programe međunarodne kulturne, prosvjetne i druge suradnje kada je to od interesa za pojedine nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i za hrvatske manjine u europskim državama
– financiranje određenih potreba nacionalnih manjina
– druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina surađuje sa znanstvenim i stručnim te Vladinim i nevladinim organizacijama koje djeluju na području zaštite ljudskih i etničkih prava, s odgovarajućim radnim tijelima parlamenata drugih država te s inozemnim i međunarodnim tijelima koja djeluju na području zaštite ljudskih i etničkih prava.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina surađuje s radnim tijelima nadležnim za predstavke i pritužbe i s drugim radnim tijelima Sabora te može razmatrati i pitanja iz djelokruga tih radnih tijela, ako ocijeni da su važna za zaštitu ljudskih ili etničkih prava.

Članstvo

Imenovani članovi

Zdenko Babić, iz reda predstavnika Katoličke Crkve
Željko Mraz, iz reda predstavnika svih drugih vjerskih zajednica
Vesna Škulić, iz reda predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava
Luka Mađerić, iz reda predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.