Pregled izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera od 2010. do 2012. godine

Izvješće Državnog odvjetništva o provedbi antikorupcijskih mjera 

Izvješće DORH-a o poduzetim državnoodvjetničkim radnjama radi utvrđivanja kaznenih djela i prekršaja povodom izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama u 2011. prema zaključku Hrvatskog sabora od 8. ožujka 2012. 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornsti Ministarstva pravosuđa 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornsti Ministarstva uprave za 2010., 2011. i 2012. godinu 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije u nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu u 2011. i u prvom polugodištu 2012. godine 

Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za period od četvrtog kvartala 2011. do 30. lipnja 2012. u nadležnosti Ministarstva branitelja 

Izvješće o provedenim mjerama iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2010. godine u okviru nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2012. 

Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za 2011. godinu u nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 

Dopuna Izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za 2011. godinu u nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 

Izvješće o izvršenju mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera iz nadležnosti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od zadnjeg podnijetog izvješća Nacionalnom vijeću do 30. lipnja 2012. godine s očitovanjem i nalazom Državne revizije za navedeno razdoblje 

Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2012. u okviru nadležnosti Državnog ureda za reviziju 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti Ministarstva gospodarstva (Uprave za sustava javne nabave) 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti Ministarstva kulture 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera Ministarstva turizma 

Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti Ministarstva obrane

Izvješće Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK-a) o provedbi antikorupcijskih mjera