5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamenarnoj uniji

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na sjednici 27. siječnja 2004. donio Odluku o izboru Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Interparlamentarna unija (IPU) osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država sa sjedištem u Ženevi. Danas ona okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata, koji u svom radu razmatraju pitanja od međunarodnog značaja, doprinose promicanju zaštite ljudskih prava i pomažu u konsolidaciji predstavničkih institucija širom svijeta. Organizacija djeluje u skladu s idejama vodiljama: sloboda, mir u svijetu, jednakost i poštivanje demokratskih načela.