5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Valter Drandić (IDS)

Drandić, Valter

Rođen je 7. kolovoza 1956. u Puli (Hrvatska). Završio Višu ekonomsku školu u Puli. (VŠS – ekonomist). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske i Istarskog demokratskog sabora

Izborna jedinica: