5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Silvano Hrelja (HSU)

Hrelja, Silvano

Rođen je 14. ožujka 1958. u Hreljanima (Rovinj - Hrvatska). Završio Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu (VŠS – inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: