5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

VIII. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Ahel, Irena (HDZ, zamjenica Vladimira Vrankovića)
Kajin, Damir (IDS)
Meden, Milan (HDZ, zamjenik Nevia Šetića)
Poropat, Valter (IDS, zamjenik Ivana Jakovčića)
VIII. izborna jedinica obuhvaća područje Istarske županije i zapadni dio Primorsko-goranske županije, i to:
- područje Istarske županije u cijelosti,
- zapadni dio Primorsko-goranske županije - gradovi i općine: Baška, Cres, Crikvenica, Dobrinj, Kostrena, Kraljevica, Krk, Lovran, Mali Lošinj, Malinska - Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj, Opatija, Punat, Rab, Rijeka, Vrbnik.