9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marko Vešligaj (SDP)

Vešligaj, Marko

Rođen je 17. travnja 1982. u Zagrebu. Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: