9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Makar, Božica (HNS, zamjenica Predraga Štromara)
Puh, Marija (BM 365)
Sabolek, Snježana (Živi zid, zamjenica Vladimire Palfi Sinčić)
Srpak, Dražen (HDZ, zamjenik Darka Horvata)
Topolko, Bernarda (HNS, zamjenica Matije Posavca)
III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.