9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Predrag Štromar (HNS)

Rođen je 13. siječnja 1969. u Varaždinu. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 14. listopada 2016.; zamjenica zastupnika je Božica Makar

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: