6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Vladimir Šišljagić (HDSSB)

Šišljagić, Vladimir

Rođen je 31. ožujka 1957. u Osijeku. Završio Medicinski fakultet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). (VSS - doktor medicine; kirurg; traumatolog). Doktorirao iz područja biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 4. lipnja 2009.; zamjenik zastupnika je Ivan Drmić

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica: