6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

IV. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Burić, Dinko (HDSSB)
Drmić, Ivan (HDSSB, zamjenik Vladimira Šišljagića)
Majdenić, Nevenka (HDZ, zamjenica Ivice Buconjića)
Rončević, Berislav (HDZ, zamjenik Miroslava Škore)
Salapić, Josip (HDZ, zamjenik Tomislava Ivića)
Srb, Daniel (HSP, zamjenik Ante Đapića)
IV. izborna jedinica obuhvaća Virovitičko-podravsku županiju i Osječko-baranjsku županiju, i to:
- područje Virovitičko-podravske županije u cijelosti,
- područje Osječko-baranjske županije u cijelosti.