5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Vladimir Šišljagić (HDSSB)

Šišljagić, Vladimir

Rođen je 31. ožujka 1957. u Osijeku. Završio Medicinski fakultet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). (VSS doktor medicine; kirurg; traumatolog). Doktorirao iz područja biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • 21. travnja 2005. prestao biti članom Hrvatske demokratske zajednice i postao nezavisni zastupnik
  • 25. rujna 2006., osnivanjem Kluba zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB), prestao biti nezavisnim zastupnikom

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: